Léčebné postupy a terapie

– fyzioterapie dospělýcha dětí starších 6 let

– Diagnostika pohybového apartátu a stanovení individuálního terapeutického plánu.

– atkivní cvičení vedoucí úpravě svalových disbalancí

– Diagnostika obtíží dle konceptu TCM

– stimulace akupunkturních bodů

– tvorba individuálních bylinných směsí dle konceptu TCM

 

– jemné manuální ošetření vnitřních orgánů

– zlepšení vitality a funkce orgánů

– ovlivnění bolesti

– manuální ošetření nervových struktur

– zlepšení regeneračních procesů

– ovlivnění bolestivých stavů 

 

– Harmonizace nervového systému pomocí jemných tlaků

-ovlivnění bolestivých stavů

– pozitivní vliv na psychiku

 

Fyzioterapie dospělých a dětí

Fyzioterapie slouží především k úpravě svalových dysbalancí a dysfunkčních pohybových vzorů, které mohou vést k přetěžování pohybového aparátu a následně bolestem či úrazům.

Součástí fyzioterapie je diagnostika pohybového aparátu pomocí speciálních funkčních testů a následně stanovení vhodné pohybové léčby která vede k harmonizaci svalového napětí a uvolnění kloubních blokád

 

Pro koho je fyzioterapie vhodná

Bolesti svalů kloubů

bolesti hlavy

vadné držení těla

skoliózy

ortopedické vady

stavy po úrazech a operacích

degenerativní změny kloubů

Tradiční čínská medicína

TCM neboli tradiční čínská medicína je starověký systém vědomostí a praktických dovedností, jejichž cílem je prevence onemocnění a jejich léčba. Může být také definována jako holistický koncept harmonie mezi člověkem a přírodou. V koceptu TCM je člověk součástí přírody, a procesy probíhajícím v lidském těle, podléhají stejným zákonitostem, jako procesy ve vnějším světě. Základem zdraví je rovnováha dvou protichůdných principů – Yinu a Yangu a 5 prvků – země, ohně, kovu, vody a dřeva. Pokud jsou tyto síly v harmonii, energie (Qi) krev a tekutiny proudí v těle volně a člověk je zdráv. Pokud dojde k narušení harmonie dochází k narušení toku Qi a krve v organismu, postupně se rozvíjí onemocnění a pacient se přestává cítit dobře. 

K nastolení rovnováhy TCM využívá své léčebné postupy – především fytoterapii (léčbu pomocí bylin) a akupunkturu ale také dietetiku, cvičení, baňkování a masáže. Podstatou úspěšné léčby je správná diagnostika a nalezení původu onemocnění, po jehož odstranění, může tělo opět nastolit rovnováhu a vrátit se ke zdraví.

Léčba TCM je jemná a pro tělo nezatěžující. Pomocí TCM se dá řešit široká škála potíží od kožních vyrážek přes zažívací obtíže a bolesti hlavy až po revmatická onemocnění a alergie. Nejlépe se však hodí pro pacienty s tzv. funkčními problémy. Tím rozumíme takové obtíže, které se zatím neprojevily změnou struktury orgánů.

Cílem TCM je, aby k těmto závažným změnám ve tkání orgánů a onemocněním nedošlo. Aby funkce byla napravena dříve, než se projeví i změny struktury

Pro koho je tradiční čínská medicína vhodná

poruchy trávení a zažívání

bolesti hlavy

menstruační bolesti a jiné gynekologické obtíže

urologické obtíže

alergie

bolesti svalů a kloubů

stavy po úrazech a operacích

opakující se infekční onemocnění

stavy únavy a vyčerpání

psychická nerovnováha

… a jiné 

Viscerální manipulace

Jedná se o precizní a jemné manuální ošetření vnitřních orgánů a jejich okolních tkání jako je vazivový závěsný aparát a cévy. Tím dochází k ovlivnění fyziologických funkcí nejen ošetřovaných částí těla, ale také vzdálených struktur na těle pacienta.

Součástí viscerální manipulace je také diagnostika napětí tělesných tkání, pomocí jemných doteků a tlaků. Ruce školeného terapeuta toto napětí vede k orgánů a strukturám v těle, kde se nachází omezení pohyblivosti a kde je třeba provést ošetření, aby mohlo dojít k obnovení fyziologické pohyblivosti tkání.

Zakladatelem metody viscerální manipulace je francouzský osteopat Jean Pierre Barral, pod jehož vedením funguje také mezinárodní vzdělávací organizace Barral institute, která se zabývá školením terapeutů po celém světě.

Absolventy kurzů této organizace, tedy i mě a stupeň mého vzdělání, lze najít na stránkách International assotiation of health care pratctioners.

https://www.iahp.com/Jitka-Rotterova

Pro koho je viscerální manipulace vhodná

bolesti zad, kloubů a svalů

stavy po chirurgických zákrocích v břišní dutině i na jiných částech těla

Zažívací obtíže – reflux, hiátová hernie, zácpa, hemeroidy, bolesti žlučníku,

gynekologické a urologické obtíže

výhřezy meziobratlových plotének

… a jiné

Neurální manipulace

Jemné manuální ošetření periferních nervů za účelem zlepšení jejich fyziologických funkcí. Zakladatelem této metodiky rovněž Jean Pierre Barral (viz. Viscerální manipulace).

Nervová tkáň je velice citlivá a pokud dojde k jejímu dráždění či útlaku okolními strukturami, nemůže správně plnit svoji funkci, tedy přenos informací mezi tělem a mozkem. Pokud cílové tkáně nejsou dobře nervově zásobeny, ani ony nemohou správě plnit své funkce a tak začíná začarovaný kruh bolestí a dalších funkčních obtíží.

Ovlivněním nervu dojde i ovlivnění tkání které jsou tímto nervem zásobeny a může být znovu nastolen stav rovnováhy.

Pro koho je neurální manipulace vhodná

bolesti zad, kloubů a svalů

bolesti v oblasti hlavy a tváře

úžinové syndromy – např. karpální tunel

tenisové a oštěpařské lokty

výhřezy meziobratlových plotének

stavy po chirurgických zákrocích

Poruchy citlivosti

Kraniosakrální terapie

Jedna z osteopatických metod, jejímž cílem je ovlivnění membránových struktur mozku a nervového systému. Pokud membránové obaly nervového systému a mozku nejsou dostatečně pružné a pohyblivé, blokují pohyb tekutin a tedy i živin v nervovém systému. Časem tak může docházet k rozvoji onemocnění, jak duševních tak fyzických. Při kraniosakrální terapii provádí terapeut jemný tlak či manipulaci, nejčastěji na kostech lebky či pánve. Tímto způsobem dochází k harmonizaci napětí vnitřních struktur, což vede ke zlepšení cirkulace mozkomíšního moku a následně i zlepšení funkce nervového systému.

 

Zakladatelem tohoto přístupu je Dr. Johnem E. Upledger a vzdělávání terapeutů probíhá pod záštitou mezinárodní organizace Upledger institute. Školené terapeuty lze vyhledat na stránkách international assotiation of health care pratctioners. 

https://www.iahp.com/Jitka-Rotterova/

Pro koho je kraniosakrální terapie vhodná

Chronické bolesti těla

Bolesti hlavy a migrény

Stavy po úrazech a chirurgických zákrocích

Psychické a psychosomatické obtíže

Funkční poruchy vnitžních orgánů

06.
Těším se na Vaši návštěvu

Chcete se Objednat?

Adresa

Rehabia, Lidická 6, Praha 5

Telefon

+420728135567

e-mail

jitkarotterova@fyziotcm.cz

ordinační hodiny

Po předchozím objednání