Tradiční čínské medicína

TCM neboli tradiční čínská medicína je starověký systém vědomostí a praktických dovedností, jejichž cílem je prevence onemocnění a jejich léčba. Může být také definována jako holistický koncept harmonie mezi člověkem a přírodou. V koceptu TCM je člověk součástí přírody, a procesy probíhajícím v lidském těle, podléhají stejným zákonitostem, jako procesy ve vnějším světě. Základem zdraví je rovnováha dvou protichůdných principů – Yinu a Yangu a 5 prvků – země, ohně, kovu, vody a dřeva. Pokud jsou tyto síly v harmonii, energie (Qi) krev a tekutiny proudí v těle volně a člověk je zdráv. Pokud dojde k narušení harmonie dochází k narušení toku Qi a krve v organismu, postupně se rozvíjí onemocnění a pacient se přestává cítit dobře. 

K nastolení rovnováhy TCM využívá své léčebné postupy – především fytoterapii (léčbu pomocí bylin) a akupunkturu ale také dietetiku, cvičení, baňkování a masáže. Podstatou úspěšné léčby je správná diagnostika a nalezení onemocnění, po jejímž odstranění může tělo opět nastolit rovnováhu a vrátit se ke zdraví.

Léčba TCM je jemná a pro tělo nezatěžující. Pomocí TCM se dá řešit široká škála potíží od kožních vyrážek přes zažívací obtíže a bolesti hlavy až po revmatická onemocnění a alergie. Nejlépe se však hodí pro pacienty s tzv. funkčními problémy. Tím rozumíme takové obtíže, které se zatím neprojevily změnou struktury orgánů.

Cílem TCM je, aby k těmto závažným změnám ve tkání orgánů a onemocněním nedošlo. Aby funkce byla napravena dříve, než se projeví i změny struktury

Pro koho je tradiční čínská medicína vhodná

poruchy trávení a zažívání

bolesti hlavy

menstruační bolesti a jiné gynekologické obtíže

urologické obtíže

alergie

bolesti svalů a kloubů

stavy po úrazech a operacích

opakující se infekční onemocnění

stavy únavy a vyčerpání

psychická nerovnováha

… a jiné